Trả lời câu hỏi 11 Bài 17 Trang 101 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 11 Bài 17 Trang 101 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).

Đề bài câu hỏi 11 Bài 17 Trang 101 SGK Lịch sử  lớp 11:

Quân đội Nhật bị đánh bại như thế nào?

Lời giải câu hỏi 11 Bài 17 Trang 101 SGK Lịch sử lớp 11:

– Ngày 06/08-1945, Mĩ ném quả bom nguyên tử xuống Hi-rô-si-ma làm 8 vạn người thiệt mạng.

– Ngày 08/08, Liên Xô tuyên chiến với Nhật và tấn công đạo quân Quan Đông gồm 70 vạn quân Nhật ở Mãn Châu.

– Ngày 09/08, Mĩ ném tiếp quả bom nguyên tử thứ hai huỷ diệt thành phố Na-ga-da-ki, giết hại 2 vạn người.

– Ngày 15/08, Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

(BAIVIET.COM)