Trả lời câu hỏi 10 bài Ôn tập chương II trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 10 Ôn tập chương II Trang 126 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương II: Đường tròn.

Đề bài câu hỏi 10 Ôn tập chương II Trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tiếp điểm của hai đường tròn tiếp xúc nhau có vị trí như thế nào đối với đường nối tâm? Các giao điểm của hai đường tròn cắt nhau có vị trí như thế nào đối với đường nối tâm?

Lời giải câu hỏi 10 Ôn tập chương II Trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1:

– Tiếp điểm của hai đường tròn tiếp xúc với nhau thì nằm trên đường nối tâm.

– Các giao điểm của hai đường tròn cắt nhau thì đối xứng với nhau qua đường nối tâm.

(BAIVIET.COM)