Trả lời câu hỏi 10 Bài 2 Trang 14 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 10 Bài 2 Trang 14 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 10 Bài 2 Trang 14 SGK Lịch sử  lớp 8:

Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào khi “Tổ quốc lâm nguy”? Kết quả ra sao ?

Lời giải câu hỏi 10 Bài 2 Trang 14 SGK Lịch sử lớp 8:

– Trước tình hình “Tổ quốc lâm nguy”, ngày 10-8-1792, nhân dân Paris cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

– Kết quả: Nền thống trị của đại tư sản bị lật đổ, chế độ phong kiến bị xóa bỏ hoàn toàn, nền cộng hòa được thành lập.

 BAIVIET.COM