Trả lời câu hỏi 1 Ôn tập chương IV trang 52 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Ôn tập chương IV Trang 52 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Đề bài câu hỏi 1 Ôn tập chương IV Trang 52 SGK Toán 8 – Tập 2:

Cho ví dụ về bất đẳng thức theo từng loại có chứa dấu <, ≤, > và ≥.

Lời giải câu hỏi 1 Ôn tập chương IV Trang 52 SGK Toán 8 – Tập 2:

– Bất đẳng thức <: -3 < (-2) + 1

– Bất đẳng thức ≤: 5 + (-2) ≤ -3

– Bất đẳng thức  >: 4 > (-1) + 3

– Bất đẳng thức ≥: 3 + 2 ≥ 4

(BAIVIET.COM)