Trả lời câu hỏi 1 Ôn tập chương III trang 89 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Ôn tập chương Trang 89 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương III: Tam giác đồng dạng.

Đề bài câu hỏi 1 Ôn tập chương Trang 89 SGK Toán 8 – Tập 2:

Phát biểu và viết tỉ lệ thức biểu thị hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thằng A’B’ và C’D’.

Lời giải câu hỏi 1 Ôn tập chương Trang 89 SGK Toán 8 – Tập 2:

Tra loi cau hoi 1 On tap chuong III trang 89 SGK Toan 8 – Tap 2 - Loi giai

(BAIVIET.COM)