Trả lời câu hỏi 1 Ôn tập chương III trang 32 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Ôn tập chương III Trang 32 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn.

Đề bài câu hỏi 1 Ôn tập chương III Trang 32 SGK Toán 8 – Tập 2:

Thế nào là hai phương trình tương đương?

Lời giải câu hỏi 1 Ôn tập chương III Trang 32 SGK Toán 8 – Tập 2:

Hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng một tập nghiệm.

(BAIVIET.COM)