Trả lời câu hỏi 1 Ôn tập chương I trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Ôn tập chương I Trang 110 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương I: Tứ giác.

Đề bài câu hỏi 1 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

Phát biểu định nghĩa tứ giác.

Lời giải câu hỏi 1 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.

(BAIVIET.COM)