Trả lời câu hỏi 1 bài Ôn tập chương II trang 59 SGK Toán 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Ôn tập chương II Trang 59 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương II: Hàm số bậc nhất.

Đề bài câu hỏi 1 Ôn tập chương II Trang 59 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hàm số y = ax = b (a ≠ 0).

a) Khi nào thì hàm số đồng biến?

b) Khi nào thì hàm số nghịch biến?

Lời giải câu hỏi 1 Ôn tập chương II Trang 59 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Hàm số đồng biến khi a > 0

b) Hàm số nghịch biến khi a < 0

(BAIVIET.COM)