Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 84 SGK Địa lí lớp 5

Giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 84 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 9 Trang 84 SGK Địa lí lớp 5:

Hãy kể tên một số dân tộc ít người ở nước ta.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 84 SGK Địa lí lớp 5:

Các dân tộc ít người ở nước ta: Tày, Mông, Nùng, Thái, Mường, Tà-ôi, Gia Lai, Ê đê…

(BAIVIET.COM)