Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 41 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 41 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 9Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 9 Trang 41 SGK Sinh học lớp 11:

Xem hình 9.1 và 9.2 rồi chỉ rõ sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối là gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 41 SGK Sinh học lớp 11:

Sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối là: ATP, NADPH.

BAIVIET.COM