Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 40 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 40 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 9 Trang 40 SGK Sinh học lớp 10:

Tế bào nào trong các tế bào sau đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất?

a) Tế bào biểu bì.

b) Tế bào hồng cầu.

c) Tế bào cơ tim.

d) Tế bào xương

Lời giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 40 SGK Sinh học lớp 10:

Số lượng ti thể có trong tế bào phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của các loại tế bào khác nhau. Ti thể có chức năng quan trọng là cung cấp năng lượng cho tế bảo. Do đó tế bào nào có nhu cầu năng lượng lớn thì có nhiều ti thể. Tế bào cơ trong đó đặc biệt là tế bào cơ tim, chúng hoạt động nhiều, cần nhiều năng lượng. Do đó trong các tế bào trên tế bào cơ tim có nhiều ti thể nhất.

(BAIVIET.COM)