Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 Trang 37 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 37 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Nhật Bản.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 9 Trang 37 SGK Lịch sử  lớp 9:

Hãy nêu nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai và ý nghĩa của chúng.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 37 SGK Lịch sử lớp 9:

– Dưới chế độ chiếm đóng của Mĩ, nhiều cải cách dân chủ đã được tiến hành ở Nhật Bản như:

+ Ban hành Hiến pháp mới (1946) với nhiều nội dung tiến bộ.

+ Thực hiện cải cách ruộng đất, đem lại ruộng đất cho nhân dân.

+ Xoá bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng trị tội phạm chiến tranh, ổn định tình hình hình trị – xã hội.

+ Ban hành các quyền tự do dân chủ (luật Công đoàn, nam nữ bình đẳng…).

– Ý nghĩa: Những cải cách này đã biến nước Nhật quân phiệt, phong kiến thành nhà nước dân chủ đại nghị kiểu châu Âu, mang lại luồng sinh khí mới đối với các tầng lớp – nhân dân và là một nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.

– Ý nghĩa : Những cải cách này đã biến nước Nhật quân phiệt, phong kiến thành nhà nước dân chủ đại nghị kiểu châu Âu, mang lại luồng sinh khí mới đối với các tầng lớp -nhân dân và là một nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.

(BAIVIET.COM)