Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 34 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 34 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 9 Trang 34 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào bảng 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta. Nêu ý nghĩa của tài nguyên rừng.

Bảng 9.1: Diện tích rừng nước ta, năm 2000 (nghìn ha)

Rừng sản xuấtRừng phòng hộRừng đặc dụngTổng cộng
4733,05397,51442,511573,0

Lời giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 34 SGK Địa lí lớp 9:

– Trong cơ cấu tổng diện tích rừng nước ta (Năm 2002). Rừng phòng hộ chiếm khoảng 46,6% , tiếp theo là rừng sản xuất (40,9%) sau đó là rừng đặc dụng (12,5%).

– Rừng có vai trò lớn đối với sản xuất và đời sống con người, cho ta nhiều sản vật nhất là gỗ. Rừng có tác dụng điều hòa khí hậu; bảo vệ đất, chống xói mòn đất, điều hòa dòng chảy sông ngòi, hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng đột ngột gây lũ lụt, chống khô hạn; bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm, bảo vệ nguồn gen, bảo vệ môi trường sống của các loài động vật hoang dã.

BAIVIET.COM