Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 29 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 29 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 9 Trang 29 SGK Sinh học lớp 6

Điền vào chỗ trong các câu sau bằng từ thích hợp chọn trong các từ: rễ cọc, rễ chùm

Lời giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 29 SGK Sinh học lớp 6:

– Có hai loại rễ chính: Rễ cọc và rễ chùm.

Rễ cọc có rễ cái to khỏe đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa.

Rễ chùm gồm nhiều rễ con, dài gần bằng nhau, thường mọc tỏa ra từ gốc thân thành một chùm.

.BAIVIET.COM