Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 9 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 10:

Hãy cho biết tác dụng của từng biện pháp cải tạo đất xám bạc màu.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 10:

Tác dụng của các biện pháp cải tạo đất là:

– Xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng, bảo đảm tưới tiêu hợp lí: Khắc phục hạn hán, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động.

– Cày sâu dần kết hợp bón tăng phân hữu cơ và bón phân hóa học hợp lí: Để tăng dinh dưỡng cho đất.

– Bón vôi cả tạo đất: Giảm chua.

– Luân canh cây trồng: Tăng vi sinh vật cố định đạm, tăng dinh dưỡng cho đất.

(BAIVIET.COM)