Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 27 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 27 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Nguyên phân.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 9 Trang 27 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 9.2 và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng, duỗi xoắn nhiều hay ít.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 27 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 9.1. Mức độ đóng duỗi, xoắn của NST quan các kì

Hình thái NSTKì trung gianKì đầuKì giữaKì sauKì cuối
– Mức độ duỗi xoắn– Cực đại– Không– Không– Ít– Tháo xoắn hoàn toàn
– Mức độ đóng xoắn– Không– ít– Cực đại– Không– Không

(BAIVIET.COM)