Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Nhật Bản.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 8 Trang 53 SGK Lịch sử  lớp 12:

Nêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kỳ bị chiếm đóng?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 12:

Về chính trị: Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng Minh đã loại bổ chủ nghĩa quân phiệt và bộ máy chiến tranh của Nhật Bản. Hiến pháp mới do SCAP tổ chức soạn thảo, quy định Nhật Bản là nước quân chủ lập hiến, nhưng thực chất là theo chế độ dân chủ đại nghị tư sản.

Về kinh tế: SCAP thực hiện ba cuộc cải cách lớn (thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế; tiến hành cải cách ruộng đất; dân chủ hóa lao động).

(BAIVIET.COM)