Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 8 Trang 52 SGK Lịch sử  lớp 8:

Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 8:

Sự tiến bộ về kĩ thuật: lò luyện kim, ứng dụng động cơ hơi nước trong sản xuất, sự chuyển biến mạnh từ công trường thủ công sang nền sản xuất công nghiệp cơ khí trong đó sắt, máy móc và động cơ hơi nước được sản xuất và sử dụng phổ biến.

(BAIVIET.COM)