Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11:

Em hãy nhận xét về cách thiết kế chiếc hộp đựng đồ dùng học tập nói trên và đề xuất ý kiến cải tiến.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11:

Ta nhận thấy nếu để sách theo chiều dọc thì sách rất hay bị cong và hỏng gáy, vì thế ta sẽ thiết kế một ngăn riêng ở dưới để sách theo chiều ngang, ngoài ra ta cần thu hẹp phần để đổ dung học tập vì những vật này sẽ chỉ chiếm ít diện tích.

(BAIVIET.COM)