Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 37 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 37 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Tế bào nhân thực.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 8 Trang 37 SGK Sinh học lớp 10:

Một nhà khoa học đã tiến hành phá hủy nhân của tế bào trứng ếch thuộc loài A, sau đó lấy nhân của tế bào sinh dưỡng của loài B cấy vào. Sau nhiều lần thí nghiệm, ông đã nhận được các con ếch con từ các tế bào đã được chuyển nhân. Em hãy cho biết các con ếch này có đặc điểm của loài nào? Thí nghiệm này có thể chứng minh được điều gì về nhân tế bào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 37 SGK Sinh học lớp 10:

Các con ếch con này có đặc điểm của loài B vì các con ếch con này được tạo thành từ tế bào chuyển nhân mang nhân của loài B.

Thí nghiệm này chứng minh nhân của tế bào mang NST chứa ADN là vật chất di truyền của loài nên nhân mang tính chất là nơi chứa vật chất mang thông tin di truyền của loài, mang đặc trưng cho loài.

(BAIVIET.COM)