Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 Trang 37 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 37 SGK Công nghệ lớp 9, phần câu hỏi lý thuyết Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 8 Trang 37 SGK Công nghệ lớp 9:

Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện:

– Hai bóng đèn mắc với nhau như thế nào?

– Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha hay dây trung hòa?

– Phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 37 SGK Công nghệ lớp 9:

– Hai bóng đèn mắc song song với nhau.

– 2 công tắc được độc lập với nhau.

– Công tắc nào đóng thì đèn sẽ sáng, mở ngắt mạch thì đèn sẽ tắt.

(BAIVIET.COM)