Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 Trang 34 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 34 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Nước Mĩ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 8 Trang 34 SGK Lịch sử  lớp 9:

Những nguyên nhân nào làm cho địa vị kinh tế của Mĩ bị suy giảm?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 34 SGK Lịch sử lớp 9:

– Sự vươn lên mạnh mẽ của các nước Tây Âu và Nhật Bản đã trở thành những trung tâm kinh tế-tài chính ngày càng cạnh tranh gay gắt với Mĩ.

– Sự khủng hoảng có tính chất chu kì của nền kinh tế Mĩ.

– Những chi phí khổng lồ cho việc chạy đua vũ trang và các cuộc chiến tranh xâm lược…

– Sự chênh lệch giữa các tầng lớp xã hội, nhất là các nhóm cư dân – tầng lớp lao động bậc thấp, dẫn đến sự không ổn định vé kinh tế, xã hội ở Mĩ.

(BAIVIET.COM)