Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 28 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 28 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 8 Trang 28 SGK Sinh học lớp 8:

Cấu tạo hình ống, nan xương ở đầu xương xếp vòng cung có ý nghĩa gì đối với chức nâng nâng đỡ của xương?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 28 SGK Sinh học lớp 8:

Cấu tạo hình ống làm cho xương nhẹ và vững chắc. Nan xương xếp vòng cung có tác dụng phân tán lực làm tăng khả năng chịu lực. Người ta vận dụng kiểu cấu tạo hình ống của xương và cấu trúc hình vòm trong kỹ thuật xây dựng để đảm bảo độ bền vững mà tiết kiệm được nguyên vật liệu.

Ví dụ: làm cột trụ, vòm cửa…

BAIVIET.COM