Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 8 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 4:

Vì sao Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 4:

Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua vì:

– Tình hình đất nước vô cùng nguy kịch. Đinh Toàn mới lên ngôi còn quá nhỏ, nhà Tống đem quân sang xâm lược.

– Lê Hoàn là vị tướng tài giỏi, được cả triều đình đặt niềm tin.

(BAIVIET.COM)