Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 28 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 28 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 8 Trang 28 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào bảng 8.1, hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi này nói lên điều gì?

tra loi cau hoi 1 bai 8 trang 28 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 28 SGK Địa lí lớp 9:

– Từ năm 1990 đến năm 2002, cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta có sự thay đổi theo hướng: tỉ trọng cây lương thực giảm 6,3% (từ 67,1% năm 1990 xuống còn 60,8% năm 2002), tỉ trọng cây công nghiệp tăng nhanh 9,2% (từ 13,5% năm 1990 lên 22,7 % năm 2002), tỉ trọng cây ăn quả và rau đậu giảm 2,9% (từ 19,4% năm 1990 xuống 16,5% năm 2002).

– Sự giảm tỉ trọng của cây lương thực trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt cho thấy nước ta đang thoát khỏi tình trạng độc canh lúa. Như vậy, ngành trồng trọt đang phát triển đa dạng cây trồng.

– Sự tăng nhanh tỉ trọng cây công nghiệp cho thấy rõ nước ta đang phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới, chuyển mạnh sang trồng các cây hàng hoá để làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và để xuất khẩu.

BAIVIET.COM