Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 24 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 24 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Nhiễm  sắc thể.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 8 Trang 24 SGK Sinh học lớp 9:

– Nghiên cứu bảng 8 và cho biết số lượng NST trong bộ lưỡng bội có phản ảnh trình độ tiến hóa của loài không?

– Quan sát hình 8.2 và mô tả bộ NST của ruồi giấm về hình dạng và số lượng.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 24 SGK Sinh học lớp 9:

– Số lượng NST trong bộ lưỡng bội không phản ảnh trình độ tiến hóa của loài. Vì người có 2n=46, tinh tinh có 2n=48, gà có 2n=78,…

– Bộ NST của ruồi giấm gồm 8 NST: trong đó có 2 cặp hình chữ V, 1 cặp hình hạt, 1 cặp NST giới tính hình que (XX) ở con cái hay một chiếc hình que, một chiêc hình móc (XY) ở con đực.

(BAIVIET.COM)