Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 81 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 7 Trang 81 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 7: Phép trừ hai số nguyên.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 7 Trang 81 SGK Toán 6 – Tập 1:

ãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả tương tự ở hai dòng cuối:

a) 3 – 1 = 3 + (-1)

3 – 2 = 3 + (-2)

3 – 3 = 3 + (-3)

3 – 4 = ?

3 – 5 = ?

b) 2 – 2 = 2 + (-2)

2 – 1 = 2 + (-1)

2 – 0 = 2 + 0

2 – (-1) = ?

2 – (-2) = ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 7 Trang 81 SGK Toán 6 – Tập 1:

a) 3 – 4 = 3 + (- 4)

3 – 5 = 3 + ( -5)

b) 2 – (-1) = 2 + 1

2 – (-2) = 2 + 2

(BAIVIET.COM)