Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 7 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Tây Âu.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 7 Trang 47 SGK Lịch sử  lớp 12:

Trình bày khái quát về tình hình chính trị ở Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1950).

Lời giải câu hỏi 1 Bài 7 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 12:

– Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đều cố gắng củng cố chính quyền của giai cấp tư sản, ổn định tình hình chính trị, xã hội. Tìm cách liên minh chặt chẽ với Mĩ đồng thời tìm cách trở lại các thuộc địa của mình.

– Nhiều nước Tây Âu như Anh, Pháp, Bồ Đào Nha đã ra nhập tổ chức Bắc Đại Tây Dương do Mĩ đứng đầu.

(BAIVIET.COM)