Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 Trang 41 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 7 Trang 41 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 7 Trang 41 SGK Lịch sử  lớp 10:

Sự phát triển văn hóa thời Gup-ta đưa đến điều gì

Lời giải câu hỏi 1 Bài 7 Trang 41 SGK Lịch sử lớp 10:

– Văn hóa Ấn Độ dưới thời Gup-ta phát triển rực rỡ. Sự phát triển này đã định hình văn hóa truyền thống Ấn Độ với những tôn giáo, những công trình kiến trúc, tượng, những tác phẩm văn học tuyệt vời có giá trị văn hóa vĩnh cửu.

– Sự phát triển đó còn tạo điều kiện cho người Ấn Độ mang văn hóa của mình truyền bá ra bên ngoài mà Đông Nam Á là nơi ảnh hưởng rõ rệt nhất.

(BAIVIET.COM)