Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 26 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 7 Trang 26 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 7 Trang 26 SGK Sinh học lớp 7:

Đánh dấu (√) và điền nội dung thích hợp vào ô trống của bảng 1. Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

Tra loi cau hoi 1 Bai 7 trang 26 SGK Sinh hoc lop 7 - De bai

– Động vật nguyên sinh sống tự do có những đặc điểm gì?

– Động vật nguyên sinh sống kí sinh có những đặc điểm gì?

– Động vật nguyên sinh có đặc điểm gì chung?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 7 Trang 26 SGK Sinh học lớp 7:

Bảng 1. Đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh

Tra loi cau hoi 1 Bai 7 trang 26 SGK Sinh hoc lop 7 - Loi giai

* Động vật nguyên sinh sống tự do có đặc điểm:

Kích thước hiển vi và cơ thể chỉ có 1 tế bào.

Cơ quan di chuyển phát triển

Hầu hết dinh dưỡng kiểu động vật (dị dưỡng)

Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi.

* Động vật nguyên sinh sống ký sinh có đặc điểm:

Kích thước hiển vi và cơ thể chỉ có 1 tế bào.

Cơ quan di chuyển tiêu giảm hay kém phát triển

Dinh dưỡng kiểu động vật (dị dưỡng)

Sinh sản vô tính với tốc độ rất nhanh (phân đôi và phân nhiều)

* Động vật nguyên sinh có đặc điểm chung:

Có kích thước hiển vi

Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhận mọi chức năng sống.

Dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng

Hầu hết sinh sản vô tính

BAIVIET.COM