Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 Trang 26 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 1 Bài 7 Trang 26 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 7 Trang 26 SGK Lịch sử lớp 4:

Đinh Bộ Lĩnh đã làm được việc gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 7 Trang 26 SGK Lịch sử lớp 4:

– Lớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư sau đó đem quên đi dẹp loạn 12 sứ quân.

– Năm 968, ông đã thống nhất được giang sơn.

(BAIVIET.COM)