Trả lời câu hỏi 1 Bài 63 trang 197 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 63 Trang 197 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 63 Trang 197 SGK Sinh học lớp 8:

– Hãy phân tích ý nghĩa cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế hoạch hóa gia đình

– Thực hiện cuộc vận động đó bằng cách nào ?

– Cuộc vận động đó có ý nghĩa gì ? Lý do.

– Điều gì sẽ xảy ra nếu có thai ở tuổi còn đang đi học ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 63 Trang 197 SGK Sinh học lớp 8:

– Hãy phân tích ý nghĩa cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế hoạch hóa gia đình : giúp cho mỗi gia đình có hiểu biết như không sinh con quá sớm ( trước 20 tuổi ), không đẻ dày, đẻ nhiều và thực hiện sinh đẻ có kế hoạch (1-2 con )

– Thực hiện cuộc vận động đó bằng cách nào ? : tuyên truyền cuộc vận động không kết hôn sớm, mỗi gia đình chỉ nên có 1-2 con, do đó cần áp dụng biện pháp tránh thai phù hợp ( sử dụng bao cao su khi quan hệ, uống thuốc tránh thai sau mỗi lần quan hệ )

– Cuộc vận động đó có ý nghĩa gì ? Lý do ? : Giúp mỗi gia đình chỉ có từ 1-2 con có điều kiện nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, phát triển được kinh tế gia đình và xã hội

– Điều gì sẽ xảy ra nếu có thai ở tuổi còn đang đi học : sẽ gây rất nhiều khó khăn ( ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập, điều kiện nuôi dưỡng thai,…)

BAIVIET.COM