Trả lời câu hỏi 1 Bài 62 trang 193 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 62 Trang 193 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 62 Trang 193 SGK Sinh học lớp 8:

Hãy nêu rõ những điều kiện cần cho sự thụ tinh và thụ thai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 62 Trang 193 SGK Sinh học lớp 8:

– Điều kiện cần cho sự thụ tinh : trứng gặp được tinh trùng, tinh trùng chui được vào trứng( số lượng tinh trùng phải lớn) sẽ xảy ra sự thụ tinh để tạo thành hợp tử

– Điều kiện cần cho sự thụ thai : trứng đã thụ tinh cần phải bám và làm tổ trong lớp niêm mạc tử cung để phát triển thành thai

BAIVIET.COM