Trả lời câu hỏi 1 Bài 60 trang 196 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 60 Trang 196 SGK Sinh học lớp 7,phần câu hỏi thảo luận Bài 60: Động vật quý hiếm.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 60 Trang 196 SGK Sinh học lớp 7:

Đọc mục I, quan sát hình 60 và đọc các thông tin có lien quan đến hình. Lựa chọn những câu trả lời và điền vào bảng sau:

Bảng. Một số dộng vật quý hiếm cần được bảo vệ ở Việt Nam

Tên động vật quý hiếmCấp độ đe dọa tuyệt chủngGiá trị động vật quý hiếm
1. Ốc xà cừ
2. Hươu xạ
3. Tôm hùm đá
4. Rùa núi vàng
5. Cà cuống
6. Cá ngựa gai
7. Khỉ vàng
8. Gà lôi trắng
9. Sóc đỏ
10. Khướu đầu đen
Câu trả lời lựa chọn:Ít nguy cấp (LR)
Sẽ Nguy cấp (VU)
Nguy cấp (EN)
Rất nguy cấp (CR)
1. Kĩ nghệ khảm trai ; 2. Dược liệu sản xuất nước hoa ; 3. Thực phẩm đặc sản xuất khẩu ; 4. Dược liệu chữa còi xương ở trẻ em, thẩm mĩ ; 5. Thực phẩm đặc sản, gia vị ; 6. Dược liệu chữa hen, tăng sinh lực ; 7. Cao khỉ (dược liệu), động vật thí nghiệm ; 8. Động vật đặc hữu, thẩm mĩ ; 9. Giá trị thẩm mĩ ; 10. Động vật đặc hữu, chim cảnh.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 60 Trang 196 SGK Sinh học lớp 7:

Bảng. Một số dộng vật quý hiếm cần được bảo vệ ở Việt Nam

Tên động vật quý hiếmCấp độ đe dọa tuyệt chủngGiá trị động vật quý hiếm
1. Ốc xà cừCR1
2. Hươu xạCR2
3. Tôm hùm đáEN3
4. Rùa núi vàngEN4
5. Cà cuốngVU5
6. Cá ngựa gaiVU6
7. Khỉ vàngLR7
8. Gà lôi trắngLR8
9. Sóc đỏLR9
10. Khướu đầu đenLR10

BAIVIET.COM