Trả lời câu hỏi 1 Bài 60 trang 187 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 60 Trang 187 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 60: Cơ quan sinh dục nam.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 60 Trang 187 SGK Sinh học lớp 8:

Dựa vào hình 60-1 và các chú thích trên hình để hoàn thiện thông tin dưới đây.

Nơi sản xuất tinh trùng là ………..(1)………. Nằm phía trên mỗi tinh hoàn là ……..(2)….., đó là nơi tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo. Tinh hoàn nằm trong …………(3)……… ở phía ngoài cơ thể tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng (khoảng 33°C – 34°C ). Tinh trùng từ mào tinh hoàn sẽ theo ……….(4)……….. đến chứa tại ……….(5)………..

Lời giải câu hỏi 1 Bài 60 Trang 187 SGK Sinh học lớp 8:

1. Tinh hoàn

2. Mào tinh

3. Bìu

4. Ống dẫn tinh

5. Túi tinh

BAIVIET.COM