Trả lời câu hỏi 1 Bài 60 trang 180 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 60 Trang 180 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 60 Trang 180  SGK Sinh học lớp 9:

Thảo luận:

– Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước như thế nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 60 Trang 180 SGK Sinh học lớp 9:

Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước: Rừng ngăn cản sức chảy của dòng nước

BAIVIET.COM