Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 79 SGK Địa lí lớp 5

Giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 79 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 6: Đất và rừng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 6 Trang 79 SGK Địa lí lớp 5:

Quan sát hình 1, hãy chỉ vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 79 SGK Địa lí lớp 5:

Vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn là:

– Phân bố rừng rậm nhiệt đới: Vùng núi cao phía Bắc, Vùng núi Trường Sơn, Vùng đồi núi như Tây Nguyên.

– Phân bố rừng ngập mặn: phân bố ở nơi đất thấp ven biển đồng bằng Nam Bộ.

(BAIVIET.COM)