Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 6: Nước Mĩ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 6 Trang 44 SGK Lịch sử  lớp 12:

Phân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945 – 1973?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 12:

– Lãnh thổ Mĩ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kỹ thuật cao, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế.

– Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, Mĩ là nước trung lập, Mĩ lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho các nước tham chiến. đây là nguồn thu lớn về kinh tế đối với nước này.

– Áp dụng thành công thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại giúp nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.

– Các tổ hợp công nghiệp – quân sự, các tập đoàn tư bản Mĩ có sức cạnh tranh lớn, hoạt động hiệu quả cả trong và ngoài nước.

– Vai trò điều tiết của nhà nước.

(BAIVIET.COM)