Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 Trang 39 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 39 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 6 Trang 39 SGK Lịch sử  lớp 10:

Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước Ma-ga-da diễn ra như thế nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 39 SGK Lịch sử lớp 10:

– Khoảng năm 1500 TCN, vùng sông Hằng ở Đông Bắc có điều kiện tự nhiên thuận lợi, bắt đầu hình thành một số nhà nước đầu tiên.

– Đến khoảng 500 năm TCN, nước Ma-ga-đa lớn mạnh hơn cả được nhiều nước khác tôn phục.

– Vua mở đầu là Bim-bi-sa-ra, nhưng kiệt xuất nhất là vua A-sô-ca (thế kỉ III TCN). Khi A-sô-ca qua đời cuối thế kỉ III TCN, Ấn Độ bước vào một thời kì chia rẽ, khủng hoảng.

(BAIVIET.COM)