Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 6: Các nước châu Phi.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 6 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 9:

Hiện nay các nước châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 9:

– Xung đột, nội chiến, đói nghèo, nợ nần chồng chất và bệnh tật (từ năm 1987 đến năm 1997 có tới 14 cuộc xung đột và nội chiến ở Run-an-đa có tới 800 nghìn người chết và 1,2 triệu người phải lang thang, chiếm 1/10 dân số).

– Hiện nay châu Phi có 57 quốc gia, nhưng 32 nước xếp vào nhóm nghèo nhất thế giới, 2/3 dân số châu Phi không đủ ăn, 1/4 dân số đói kinh niên (150 triệu người).

– Tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới.

– Tỉ lệ người mù chữ cao nhất thế giới.

– Đầu thập kỉ 90, châu Phi nợ chồng chất: 300 tỉ USD.

(BAIVIET.COM)