Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 20 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 20 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 6: Phản xạ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 6 Trang 20 SGK Sinh học lớp 8:

– Hãy nêu thành phần cấu tạo cùa mô thần kinh.

– Mô tả cấu tạo của một nơron điển hình (hình 6 -1).

Lời giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 20 SGK Sinh học lớp 8:

– Mô thần kinh có cấu tạo gồm các tế bào (nơron) thần kinh.

– Cấu tạo: Mỗi nơron đều gồm phấn thân và các tua.

+ Phần thân gồm clúit tểbào và nhân.

+ Các tua gồm / tua dài (gọi là sợi trục) và nhiều tua ngắn (gọi là sợi nhánh).

– Chức năng: Nơron có 2 chức năng là cám ứng và dần truyền .xung thần kinh

+ Cảm ứng: Nơron có khả nàng phát sinh xung thần kinh khi có kích thích

Kích thích → Nơron → Xung thần kinh

+ Dẫn truyền xung thần kinh theo một chiểu nhất định:

Từ sợi nhánh → Thán nơron → Sợi trục

– Nơron thần kinh gồm các loại sau:

+ Nơron hướng tâm (nơron cảm giác) có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

+ Nơron trung gian (nưron liên lạc) nằm trong trung ương thần kinh, dảm bảo liên hệ giữa các nơron.

+ Nơron li tâm (nơron vận dộng) có thân nằm trong trung ương thần kinh (hoặc ờ hạch thần kinh sinh dưỡng), sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng (cơ, tuyến), truyền xung thần kinh tới các cơ quan phản ứng.

BAIVIET.COM