Trả lời câu hỏi 1 Bài 59 trang 193 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 59 Trang 193 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 59 Trang 193 SGK Sinh học lớp 7:

Điền vào bảng sau tên thiên địch được sử dụng và tên sinh vật gây hại tương ứng.

Bảng. Các biện pháp đấu tranh sinh học

Các biện pháp đấu tranh sinh họcTên sinh vật gây hạiTên thiên địch
Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt sinh vật gây hại
Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại
Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại

Lời giải câu hỏi 1 Bài 59 trang 193 SGK Sinh học lớp 7:

Bảng. Các biện pháp đấu tranh sinh học

Các biện pháp đấu tranh sinh họcTên sinh vật gây hạiTên thiên địch
Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt sinh vật gây hại– Chuột

– Gia cầm

– Cá đuôi cờ

– Thằn lằn

– Mèo

– Sâu bọ

– Bọ gậy

– Sâu bọ

Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại– Xương rồng

– Sâu xám

– Bướm đêm Achentina

– Ong mắt đỏ

Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hạiThỏVi khuẩn Myoma

(BAIVIET.COM)