Trả lời câu hỏi 1 Bài 59 trang 185 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 59 Trang 185 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 59 Trang 185 SGK Sinh học lớp 8:

Hãy kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon tiết ra từ tuyến yên?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 59 Trang 185 SGK Sinh học lớp 8:

Các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon tiết ra từ tuyến yên là:

– Buồng trứng, tinh hoàn

– Tuyến giáp

– Tuyến trên thận

– Tuyến sữa

BAIVIET.COM