Trả lời câu hỏi 1 Bài 58 trang 173 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 58 Trang 173 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 58Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 58 Trang 173 SGK Sinh học lớp 9:

Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu a, b, c,…) ứng với mỗi loại tài nguyên ở cột bên trái (kí hiệu 1, 2, 3) và ghi vào cột “Ghi kết quả” ở bảng 58.1

Lời giải câu hỏi 1 Bài 58 Trang 173 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 58.1. Các dạng tài nguyên thiên nhiên

Dạng tài nguyênGhi kết quảCác tài nguyên
1. Tài nguyên tái sinh1 – b, c, ga) Khí đốt thiên nhiên
2. Tài nguyên không tái sinh2 – a, e, ib) Tài nguyên nước
3. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu3 – d, h, k, lc) Tài nguyên đất
d) Năng lượng gió
e) Dầu lửa
g) Tài nguyên sinh vật
h) Bức xạ mặt trời
i) Than đá
k) Năng lượng thủy triều
l) Năng lượng suối nước nóng

BAIVIET.COM