Trả lời câu hỏi 1 Bài 56 trang 182 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 56 Trang 182 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 56: Cây phát sinh giới động vật.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 56 Trang 182 SGK Sinh học lớp 7:

– Trên hình 56.2A, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ, gạch 2 gạch những đặc điểm lưỡng cư cổ giống lưỡng cư ngày nay.

– Trên hình 56.2B, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của chim cổ giống với bò sát ngày nay.

– Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ hang giữa lưỡng cư cổ và cá vây chân cổ, chim cổ và bò sát cổ.

tra loi cau hoi 1 bai 56 trang 182 sgk sinh hoc lop 7 - de bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 56 trang 182 SGK Sinh học lớp 7:

– Hình 56.2 A:

+ Đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ là di tích nắp mang, vây đuôi, vảy

+ Đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay là : chi năm ngón

– Hình 56.2 B:

+ Những đặc điểm của chim cổ giống với bò sát ngày nay là : đuôi dài, 3 ngón đều có vuốt, lông vũ, cánh, hàm có răng

=> Cá vây chân cổ có thể là tổ tiên của lưỡng cư cổ, còn bò sát cổ có thể là tổ tiên của chim cổ.

(BAIVIET.COM)