Trả lời câu hỏi 1 Bài 56 trang 177 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 56 Trang 177 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 56 Trang 177 SGK Sinh học lớp 8:

Hãy nêu ý nghĩa của cuộc vận động “Toàn dân dùng muối I ốt”.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 56 Trang 177 SGK Sinh học lớp 8:

Khi thiếu iốt trong khẩu phần ăn hàng ngày, tirôxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hoocmôn thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến là nguyên nhân của bệnh bướu cổ. Trẻ bị bệnh sẽ chậm lớn, trí não kém phát triển. Người lớn, hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ kém.

Như vậy cuộc vận động toàn dân dùng muối iốt nhằm ngăn chặn bệnh bướu cổ và giảm sút trí tuệ.

BAIVIET.COM