Trả lời câu hỏi 1 Bài 55 trang 174 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 55 Trang 174 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 55 Trang 174 SGK Sinh học lớp 8:

Tìm hiểu đường đi của các sản phẩm tiết trên hình 55-1, 55-2 và nêu rõ sự khác biệt giữa tuyến ngoại tiết và tuyến nội tiết.

Hãy kể tên các tuyến mà em đã biết và cho biết chúng thuộc các loại tuyến nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 55 Trang 174 SGK Sinh học lớp 8:

– Giúp điều chình các quá trình sinh lí của cơ thể diễn ra bình thường (tiêu hoá, sinh sản, phát triển, trao đổi chất).

– Giúp duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.

– Điểu hoà hoạt động thể dịch của các cơ quan và tự điều chỉnh trong nội bộ hệ nội tiết.

Sản phẩm của tuyến nội tiết là hoocmon. Hoocmon có đặc điểm và chức năng sau:

– Đặc điểm:

+ Mỗi hoocmon do một tuyến nội tiết tạo ra

+ Có tính đặc hiệu: Mỗi hoocmon chỉ tác động đến một cơ quan xác định (cơ quan đích), đến một hoặc một số quá trình sinh lý nhất định

+ Có hoạt tính sinh học cao: Chỉ một lượng nhỏ cũng gây tác đông rõ rệt

+ Không mang tính đặc trưng cho loài

– Chức năng:

+ Đảm bảo cho các quá trình sinh lý diễn ra bình thường thông qua việc điều hoà quá trình trao đổi chất và quá trình chuyển hoá trong tế bào của các cơ quan.

+ Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể

* Kể tên các tuyến

– Tuyến ngoại tiết: tuyến nước bọt, tuyến mồ hôi..

– Tuyến nội tiết: tuyến yên, tuyến tuỵ….

BAIVIET.COM