Trả lời câu hỏi 1 Bài 55 trang 167 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 55 Trang 167 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 55 Trang 167 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát các hình trên và liên hệ trong thực tế cuộc sống, sau đó chọn một hoặc một số biện pháp hạn chế ô nhiễm ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c,…) ứng với mỗi tác dụng ở cột bên trái (kí hiệu 1, 2, 3,…) và ghi vào cột “Ghi kết quả” ở bảng 55.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 55 Trang 167 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 55. Các biện pháp hạn chế ô nhiễm

Tác dụng hạn chếGhi kết quảBiện pháp hạn chế
1. Ô nhiễm môi không khí1 – a, b, d, e, g, i, k, l ,m, oa) Lắp đặt các thiết bị lọc khí cho các nhà máy
2. Ô nhiễm nguồn nước2 – c, d, e, g, i, k, l, m, ob) Sử dụng nhiều năng lượng mới không sinh ra khí thải (năng lượng gió, năng lượng mặt trời)
3. Ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất3 – g, k, l, nc) Tạo bể lắng và lọc nước thải
4. Ô nhiễm do chất thải rắn4 – d, e, g, h, k, ld) Xây dựng nhà máy xử lí rác
5. Ô nhiễm do chất phóng xạ5 – g, k, le) Chôn lấp và đốt cháy rác một cách khoa học
6. Ô nhiễm do các tác nhân sinh học6 – c, d, e, g, k, l, m, ng) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để dự báo và tìm biện pháp phòng tránh
7. Ô nhiễm do hoạt động tự nhiên, thiên tai7 – g, kh) Xây dựng thêm nhà máy tái chế chất thải thành các nguyên liệu, đồ dùng,…
8. Ô nhiễm tiếng ồn8 – g, i, k, o, pi) Xây dựng công viên cây xanh, trồng cây
k) Giáo dục để nâng cao ý thức cho mọi người về ô nhiễm và cách phòng chống
l) Xây dựng nơi quản lí thật chặt chẽ các chất gây nguy hiểm cao
m) Kết hợp ủ phân động vật trước khi sử dụng để sản xuất khí sinh học
n) Sản xuất lương thực và thực phẩm an toàn
o) Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp… ở xa khu dân cư
p) Hạn chế gây tiếng ồn của các phương tiện giao thông.

BAIVIET.COM