Trả lời câu hỏi 1 Bài 53 trang 159 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 53 Trang 159 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 53: Tác động của môi trường đối với con người.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 53 Trang 159 SGK Sinh học lớp 9:

Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng a,b, c,…) ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái (kí hiệu bằng 1, 2, 3,…) gây ra sự phá hủy môi trường tự nhiên ở bảng dưới đây và ghi vào cột “Ghi kết quả”.

Bảng 53.1 Những hoạt động của con người ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên

Hoạt động của con ngườiGhi kết quảHậu quả phá hủy môi trường tự nhiên
1. Hái lượma) Mất nhiều loài sinh vật
2. Săn bắt động vật hoang dãb) Mất nơi ở của sinh vật
3. Đốt rừng lấy đất trồng trọtc) Xói mòn và thoái hóa đất
4. Chăn thả gia súcd) Ô nhiễm môi trường
5. Khai thác khoáng sảne) Cháy rừng
6. Phát triển nhiều khu dân cưg) Hạn hán
7. Chiến tranhh) Mất cân bằng sinh thái

Lời giải câu hỏi 1 Bài 53  Trang 159 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 53.1. Những hoạt động của con người phá hủy môi trường tự nhiên.

Hoạt động của con ngườiGhi kết quảHậu quả phá hủy môi trường tự nhiên
1. Hái lượm1 – aa) Mất nhiều loài sinh vật
2. Săn bắt động vật hoang dã2 – a, hb) Mất nơi ở của sinh vật
3. Đốt rừng lấy đất trồng trọt3 – a, b, c, d, e, g, hc) Xói mòn và thoái hóa đất
4. Chăn thả gia súc4 – a, b, c, d, g, hd) Ô nhiễm môi trường
5. Khai thác khoáng sản5 – a, b, c, d, g, he) Cháy rừng
6. Phát triển nhiều khu dân cư6 – a, b, c, d, g, hg) Hạn hán
7. Chiến tranh7 – a, b, c, d, e, g, hh) Mất cân bằng sinh thái

(BAIVIET.COM)