Trả lời câu hỏi 1 Bài 51 trang 165 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 51 Trang 165 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 51: Nấm.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 51 Trang 165 SGK Sinh học lớp 6:

Quan sát tên mẫu thật ở kính hiển vi (độ phóng đại nhỏ) hoặc trên hình vẽ. Ghi lại nhận xét về hình dạng và cấu tạo của mốc trắng ( để ý giữa các tế bào sợi mốc có thấy vách ngăn không?)

Lời giải câu hỏi 1 Bài 51 Trang 165 SGK Sinh học lớp 6:

Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi, phân nhánh nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, nhưng không có vách ngăn giũa các tế bào.

BAIVIET.COM